Påbörja gratis provperiod

Säkerhetstips för lösenord:

  • använd minst 6 tecken
  • blanda bokstäver och nummer
  • blanda små och stora bokstäver
  • använd specialtecken (ex. @)

Spoofing

Changing the sender's name in an email so that it looks as if it came from another address or sender.

Join Email Marketing Buzz.