Påbörja gratis provperiod

Säkerhetstips för lösenord:

  • använd minst 6 tecken
  • blanda bokstäver och nummer
  • blanda små och stora bokstäver
  • använd specialtecken (ex. @)

RSS

A family of XML dialects for Web syndication used by (among other things) news websites and weblogs. The abbreviation is used to refer to the following standards:

  • Rich Site Summary (RSS 0.91)
  • RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0)

Join Email Marketing Buzz.