Påbörja gratis provperiod

Säkerhetstips för lösenord:

  • använd minst 6 tecken
  • blanda bokstäver och nummer
  • blanda små och stora bokstäver
  • använd specialtecken (ex. @)

Click Tracking

Click tracking refers to the data collected about each click link, such as how many people clicked it, how many clicks resulted in desired actions such as sales, forwards or subscriptions.

Join Email Marketing Buzz.