Påbörja gratis provperiod

Säkerhetstips för lösenord:

  • använd minst 6 tecken
  • blanda bokstäver och nummer
  • blanda små och stora bokstäver
  • använd specialtecken (ex. @)

Import

One of the features that enable you to add subscribers to your subscribers list. It can be found under » Contacts » Import Contacts. Thanks to our Import Wizard you can easily move your current subscribers’ lists to GetResponse.

Join Email Marketing Buzz.