Påbörja gratis provperiod

Säkerhetstips för lösenord:

  • använd minst 6 tecken
  • blanda bokstäver och nummer
  • blanda små och stora bokstäver
  • använd specialtecken (ex. @)

Predefined Field

You can predefine unlimited fields and use them in your messages as {{PREDEFINED "X"}}, where X is the predefined field name. Please NOTE that a predefined field is not contact-specific and it has the same value for all contacts.

Join Email Marketing Buzz.