Villkor, åtgärder och filter

Få ut värdet ur din marknadsföringsdatabas

Logiken för GetResponse marknadsföringsautomation

Marknadsföringsautomation bygger på intuitiv om-då-logik.

OM ett visst villkor finns
Filtrera, definiera eller begränsa
SEDAN vidtar du en specifik åtgärd

GetResponse marknadsföringsautomation söker i din marknadsföringslista för att hitta villkoret som du har specificerat och vidtar en viss åtgärd. Kommunicera med din målgrupp med ännu större precision med hjälp av filter.

Här är en snabb genomgång av dina alternativ gällande villkor, åtgärder och filter.

Villkor

Med GetResponse marknadsföringsautomation behöver man bara peka och klicka för att konfigurera villkor. Dessa är villkoren som du kan använda för att definiera
ditt mål:

Poängsättning

Använd poängsättning för att definiera prenumerantgruppen som du vill vända dig till enligt deras poängvärde.

Prenumerera

Du kan begränsa din sökning till dem som registrerat sig på en viss kampanj eller använt en viss registreringsmetod.

Öppna meddelande

Ställ in detta villkor till att hitta dem som öppnat ett mejl – ett specifikt meddelande eller vilket meddelande som helst.

Meddelandelänk klickad

Använd detta villkor för att hitta dem som klickat på en specifik länk. Alternativt kan du ställa in en tidsgräns för när de klickade på länken.

Taggvärde

Ställ in detta villkor på att hitta prenumeranter som du taggat sedan tidigare.

Köpt

Följ upp med dina kunder och använd detta villkor för att väcka deras intresse på en gång efter att de har slutfört ett köp.

Övergiven vagn

Ha koll på om en kundvagn på internet har övergivits och uppmuntra till att köpet slutförs.

Besökt URL

Få reda på om en prenumerant har besökt en specifik URL och håll koll på deras intressen.

Meddelande skickat

Använd detta villkor för att rikta dig mot specifika mottagare med en vald åtgärd eller filter.

Anpassat fält ändrat

Utlöser en åtgärd när du eller dina kontakter uppdaterar ett givet anpassat fält.

Specialhändelse

Berätta för dina kontakter att du kommer ihåg dem på deras bemärkelsedagar. Reagera på prenumeranters födelsedagar, årsdagar för prenumerationer, köpdatum och mer. Hör av dig före, efter eller på samma dag.

Tillagd till pipeline

Ställ in detta villkor så att det spårar när en deal har lagts till en specifik pipeline och automatisera en del konverteringsaktiviteter.

Åtgärder

Nu när du har använt villkor för att hitta specifika prenumeranter är det dags att vidta en åtgärd:

Skicka e-post

Denna åtgärd skickar ett specifikt mejl till prenumeranter som du riktat
in dig på
.

Poängsättning

Denna åtgärd lägger till (eller drar bort) ett specifikt antal poäng till prenumeranter som utgör din målgrupp.

Tagg

Denna åtgärd taggar prenumeranter som utgör din målgrupp med ett specificerat taggvärde.

Flytta

Denna åtgärd gör det möjligt för dig att flytta dina kontakter från en kampanj till en annan som ett resultat av interaktionerna med ditt arbetsflöde.

Kopiera

Kopiera dina kontakter från någon vald kampanj baserat på dina prenumeranters preferenser och åtgärder.

Anpassat fält

Tilldela eller ta bort anpassade fält på prenumeranters profiler.

Vänta

Använd denna åtgärd så att den definierar tiden som man måste vänta innan man vidtar åtgärden. Exempel: för villkoret att öppna, vänta två dagar innan det specificerade mejlet skickas.

Kopiera till arbetsflöde

Med kopiera till arbetsflöde kan du lägga till dina kontakter till ett annat aktivt arbetsflöde. Detta innebär att dina kontakter kan slutföra mer än ett arbetsflöde åt gången.

Flytta till arbetsflöde

Använd flytta till arbetsflöde för att flytta dina kontakter från ett arbetsflöde och lägga till dem till ett annat.

Ta bort

Ta automatiskt bort kontakter från en kampanj, arbetsflöde eller hela ditt konto.

Lägg till pipeline

Lägg till redo-att-sälja-kontakter till din CRM-pipeline automatiskt och konvertera dem till kunder.

Ta bort från skede

Ta bort CRM-dealar från ett specifikt skede om de inte längre ska finnas i pipelinen.

Flytta till skede

Flytta automatisk dealar mellan pipelineskeden baserat på deras beteende eller aktivitet.

Filter

Vill du vässa din inriktning ytterligare? Använd filter för att begränsa gruppen med prenumeranter som du vill vända dig till.

Intervall

Använd detta filter för att begränsa segmentet till en specifik intervall. Exempelvis kan du hitta de första 50 prenumeranterna som öppnade meddelandet.

Antal

Ställ in detta filter så att det definierar antalet prenumeranter som tar emot åtgärden. Exempel: skicka ett presentkort till endast 10 prenumeranter.

Dynamiskt segment

Använd detta filter för att rikta dig mot specifika prenumeranter i ditt arbetsflöde. Du kan skapa dynamiska och arbetsflödesspecifika segment baserat på prenumerantdata.

Kampanj

Med kampanjfilter kan du rikta dig mot specifika prenumeranter i ditt arbetsflöde baserat på kampanjen de är i.

Skede

Finjustera ditt marknadsförings- och försäljningsbudskap genom att filtrera CRM-dealar baserat på deras närvaro, eller brist på, i ett specifikt pipeline-skede.

Använd denna lista som en snabb referens. För idéer om hur man designar och implementerar GetResponse marknadsföringsautomation för din verksamhet kan du hämta hem vår
Planerings- och implementeringsguide.

Ute efter fler verktyg för att få din verksamhet att växa?