Automatisk segmentering

Sylvassa arbetsflöden för maximalt genomslag

Skapa mycket personligt anpassade upplevelser. Filtrera enkelt dina kontakter baserat på anpassade data och beteenden för mycket riktade arbetsflöden för marknadsautomation så att du kan skicka innehållet de vill ha – då de vill ha det.

Maximera deras intresse och din försäljning. Med så specifik kommunikation, kommer dina prenumeranter inte att kunna motstå frestelsen.

Anpassa din marknadsföring efter dina prenumeranter

Rikta dig mot olika prenumeranter i dina arbetsflöden genom filtret för dynamiska segment.

Skapa dynamiska segment baserat på ett ändlöst antal kombinationer som:

 • anpassat datafält för prenumeranter

 • geoplats

 • prenumerationsdatum

 • senaste meddelandedatum

 • deltagande i webbseminarium

 • närvaro i autosvararcykel

Ta vara på kraften i dina anpassade fält

Din databas är en guldmina!

Sätt den i arbete och använd anpassade fält i dina arbetsflöden:

 • vänd dig till dina kontakter med personligt innehåll som bygger på deras val eller köprutiner

 • skapa avancerade prenumerantprofiler som bygger på deras demografik, köphistorik och beteende online

 • lägg till och ta bort anpassade fält när du gör personliga anpassningar

 • skicka ett riktat erbjudande som bygger på dina prenumeranters plats eller önskade poäng

 • flytta kontakter till en önskad kampanj baserat på värden för anpassade fält

 • tillämpa arbetsflöden som bygger på enkätsvar som sparas som anpassade fält

 • uppdatera dina prenumeranters profiler genom att lägga till eller ta bort anpassade fält då de går igenom ditt arbetsflöde

och mycket mer.

Lär dig mer om marknadsautomation

Ute efter fler verktyg för att få din verksamhet att växa?