Poängsättning
och taggning

Vårda relationen med din målgrupp

GetResponse införde poängsättning och taggning som en del av marknadsföringsautomationen för att hjälpa dig att lära känna dina kunder och analysera deras vanor och val. När de används separat kan vart och ett hjälpa dig att segmentera kunder eller spåra deras aktivitet. Men när de används tillsammans blir det möjligt för dig att skapa en perfekt kundprofil och ett verkligen skräddarsytt och automatiserat arbetsflöde.

Poängsättning<br />
och taggning

Poängsättning

Med GetResponses poängsättning av prenumeranter kan du spåra och bedöma kunders åtgärder och använda insikterna till att mäta värdet på din databas.

 • Bygg individuella prenumerantprofiler.

 • Lägg till eller dra av poäng baserat på användarbeteende.

 • Tilldela poäng till vilken aktivitet som helst.

 • Applicera poäng på prenumeranters profiler med API.

 • Mät öppnanden, klick och många andra användaråtgärder.

 • Använd individuella kundpoäng för att bygga personligt anpassade automatiserade arbetsflöden.

 • Utvärdera dina prenumeranters värde baserat på deras poäng.

 • Bygg belöningsprogram för dina mest värdefulla kunder.

 • Bygg varningssystem som hjälper dig att identifiera kunder som är på väg bort.

 • Återställ kundpoäng när som helst för att börja om.

Taggning

Med GetResponses taggning kan du lägga till etiketter för varje prenumerant. Bygg personligt anpassad och relevant kommunikation med din databas.

 • Tilldela ett obegränsat antal taggar till varje prenumerant.

 • Tilldela eller ta bort taggar baserat på kunders åtgärder.

 • Sök och segmentera taggade kontakter för att skapa riktade kampanjer.

 • Designa automatiserade arbetsflöden med taggar som triggar specifika uppföljningar.

 • Analysera taggar för enskilda kunder och spåra deras aktivitet.

 • Tilldela taggar med API.

 • Ta bort taggar manuellt eller automatiskt baserat på kriterier som du väljer.

 • Rensa taggar när som helst för att börja om.

 • Använd taggning för att skapa en unik upplevelse.

Endast 11,80% av marknadsförarna använder poängsättning av leads. Du borde verkligen tillhöra den skaran – med användartaggar och användarpoäng kan du skicka mycket riktade mejl.

Ute efter fler verktyg för att få din verksamhet att växa?