GDPR-fält

Förenkla hanteringen av samtycken

Ett fullt integrerat hanteringsverktyg för samtycke för sömlös GDPR-integration och öppenhet kring samtycke.

Få bort gissningslekarna
från samtyckena.

Nu när GDPR är här (Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning), kan du inte längre kosta på dig att vara otydlig om statusen för dina kontakters samtycke.

Genom att utrusta dig själv med GetResponses GDPR-fält ger du dina kontakter möjligheten till samtycke när de registrerar sig och du kommer att ha en detaljerad logg relaterad till varje GDPR-samtycke som du behöver hantera.

Gör samtycke till en inbyggd del av din registreringsprocess

Skapa och hantera
flera samtyckesfält.

Även om din verksamhet eller kontakter inte just nu påverkas av GDPR, är det en säker och pålitlighet metod att få dina kontakters samtycke och vara öppen med vad du avser att göra med deras data.

Med GetResponses GDPR-fält kommer du att inkludera det fullständiga samtycket som dina kontakter kommer att kunna granska och skicka när de går med i din lista från ett formulär på din webbplats, en landningssida eller ett webbinarium .

Lär dig mer om samtycke enligt GDPR
Skapa och hantera flera samtyckesfält. Skapa och hantera flera samtyckesfält.

Tänk på att ovanstående exempel på ett GDPR-fältnamn och beskrivning ska fyllas i med en text som lämpligen motsvarar databehandlingsaktiviteterna som du avser att utföra och ska inte på något sätt utgöra en mall som ska användas i din faktiska aktivitet.

Segmentera och reagera
automatiskt baserat
på samtyckesstatus.

Hitta och spara grupper med kontakter baserat på specifika samtyckesfält och en kontakts samtyckesstatus. Skilj enkelt mellan kontakter som har gett sitt samtycke till en specifik databehandlingsaktivitet eller som inte har lämpligt samtycke tilldelat.

Segmentera och reagera automatiskt baserat på samtyckesstatus.

Gör samtycke till en inbyggd del av din registrerings­process.

Lägg till tillämpliga GDPR-fält till dina registreringsformulär, landningssidor och registreringsformulär för webbinarier. Dina leads kommer sedan att kunna granska dina policyer och tillhandahålla sitt samtycke när de registrerar sig.

Besökare på landningssidor ska också ha en chans att granska och ge samtycke när de registrerar sig via ett formulär på din sida.

Gör samtycke till en inbyggd del av din registreringsprocess

Denna sida är endast i informationssyfte. Behandla den inte som en ersättning för en professionell juridisk rekommendation. Konsultera alltid din advokat eller annat ombud som ansvarar för dataskydd inom din organisation. Inte i något fall ska GetResponse vara ansvarigt för några indirekta, särskilda, tillfälliga eller efterföljande skador som uppstår genom någon användning av eller tillit till något innehåll eller material häri.

Ute efter fler verktyg för att få din verksamhet att växa?