GetResponse CRM

FÖRVANDLA DINA MARKNADSFÖRINGSLEADS TILL FÖRSÄLJNING.
ALLT PÅ EN PLATS.

Samla in, vårda, sälj och upprepa

GetResponse CRM ger djupare insikter i dina affärer.
Därmed kan du se var de finns och vad de gör – i varje steg i dina försäljningskanaler.

Stäng fler affärer med anpassade kanaler.

Skapa din egna anpassade kanal för att visa och organisera din fullständiga säljprocess.

Hitta möjligheter och överse din säljprocess med affärer och olika skeden. Konfigurera dem så att de återspeglar din affärsmodell på bästa sätt.

Ha kontroll över alla dina leads på en plats.

Spåra varje lead och varje åtgärd från en plats, så att ingen affär faller mellan stolarna. Definiera en lead-ägare, stängningsdatum och affärsdatum. Sortera enkelt och övervaka dina affärer för att snabbt hitta de bästa vinsterna. Dra-och-släpp dem sedan till säljkanalen.

Håll dig uppdaterad gällande dina affärer.

Lägg till anteckningar och kommentarer till dina affärer för att enkelt ha koll på dina dagliga aktiviteter och lyckas med din försäljning och marknadsföringsmål.

Var redo när de är redo: använd CRM-kalendern för att automatiskt planera in beröringspunkter.

Ha koll på din försäljning och marknadsföring.

Få en översiktsvy av varje lead i hela kundresan. Anslut GetResponse CRM till din e-postmarknadsföring, automation och andra plattformsfunktioner. Allt från en plats.

Planera arbetsflöden kring varje affärs skede, taggar, poäng och andra kriterier. Och skicka nyhetsbrev när dina affärer når ett visst skede.

Få din mejllista att verkligen fungera för dig – med alla produkter, på en plattform. Koppla ihop punkterna och kör kampanjer i flera kanaler baserat på data i realtid.

Ute efter fler verktyg för att få din verksamhet att växa?