Ta en titt på dessa helt nya funktioner:

Specialeffekter

Lägg till bländande visuella effekter till dina foton.

FÖREEFTER

Använd stickers

Välj, lägg till och hantera alla möjliga symboler. Lägg till rabattetiketter, säsongstecken, roliga skyltar, brådskande utropstecken osv. – allt för att uppnå den effekten du vill ha.

Ändra riktning

Rotera bilden horisontellt och vertikalt för att visa erbjudandet på bästa sätt.

FÖREEFTER

Ändra storlek

Ändra höjd och bredd utan att ändra proportioner. Kommunicera effektivt genom att behålla balansen mellan fotots storlek och textmängden.

Beskär

Skär bort överflödiga delar från ett foto. Gör de viktigaste delarna i produkten synligare.

Lägg till text

Lägg till bildtexter var och hur som helst, så som du vill. Inkludera beskrivningar för att betona innehållet i dina tjänster.

Rita bara

Lägg till kommentarer och bilder för att tydligare förklara och göra ditt erbjudande mer specifikt.

Justera

Finjustera ditt innehåll.

FÖREEFTER