Påbörja gratis provperiod

Säkerhetstips för lösenord:

  • använd minst 6 tecken
  • blanda bokstäver och nummer
  • blanda små och stora bokstäver
  • använd specialtecken (ex. @)

Avancerad segmentering

Segmentera dina kontakter i liknande grupper för maximal relevans och för att rikta dina nyhetsbrevkampanjer.

En storlek passar inte alla. GetResponse avancerade verktyg gör det möjligt för dig att dela in dina kontakter i separata eller överlappande delgrupper eller segment. Allt för att du ska maximera ditt utfall och få dina prenumeranter att känna sig unika och viktiga.

Bli ett riktigt proffs på segmentering

Även om segmentering är något nytt för dig, gör GetResponse det möjligt att snabbt och enkelt skapa grupper baserat på ett ändlöst antal villkorskombinationer som:

Du kan isolera grupper baserat på ett villkor eller en blandning av många för att nå varje prenumerantgrupp med anpassade erbjudanden. Antalet scenarier som du kan använda är gränslöst.

Påbörja din e-postmarknadsföring i dag!

Se alla funktioner